Bachovy květové esence

Bachovy květové esence používám při bioreznanci denně. Individuálně je testuji a aplikuji přes program v přístroji. Pro prodloužení léčebného efektu je nahrávám nejčastěji do čipu nebo kapek.

Skládají se z 38 speciálně připravených extraktů získaných z květin nebo jiných rostlin. Na základě metody vynalezené dr. Edwardem Bachem jsou tyto látky předepisovány pro léčení negativních emocionálních stavů, jež podle Bacha představují základní příčinu jakékoli fyzické poruchy.  Teorie dr. Bacha spočívala v tom, že soustředíte-li se na pociťovanou úzkost, deprese, smutek nebo odpor nemocného, fyzické symptomy spojené s problémem zmizí.

Jsou určeny ne přímo pro fyzické potíže, ale spíše na harmonizaci stavu mysli pacienta, jeho nálady, strachu, starostí, zlosti nebo deprese. Neharmonický stav mysli nebude pouze bránit zotavení a prodlužovat rekonvalescenci, ale je také prvotní příčinou onemocnění a nemocí.

IMG_20140227_111008

Bachovy květové esence – sada určená speciálně pro použití v biorezonanci

Dr. Edward Bach (1880-1936) se původně vzdělával jako patolog a bakteriolog a promoval v Londýně krátce před první světovou válkou. Po rozčarování klasickou medicínou přešel na homeopatii.

Nakonec Bach izoloval 38 divoce rostoucích rostlin a připravil z nich použitelné výtažky. Podle jeho tvrzení léky účinkovaly ne pro své chemické složení, ale protože měly „schopnost zvýšit naše vibrace, a tak přitáhnout duševní sílu, jež očišťuje mysl a tělo uzdravuje.“

Dr. Bach rozdělil svých 38 léků do sedmi skupin, které zahrnují všechny známé negativní stavy mysli. Každá květina se používá k léčení odlišného duševního stavu.

STRACH  
Devaterník                         děs, extrémní strach nebo panika
Kejklířka                              strach ze známých věcí, stydlivost, plachost
Slíva třešňová                   strach z duševního kolapsu a ztráty sebeovládání
Osika obecná                    strach z neznáma, úzkost a obavy
Kaštan jedlý                      nadměrné obavy nebo úzkost, zoufalství

NEJISTOTA
Rožec                                   nedostatek sebedůvěry, pošetilost, opakované vyhledávání rad
Chmerek                             nerozhodnost
Hořec žlutý                        deprese ze známé věci, pochybnosti a pesimismus
Hlodaš evropský              beznaděj a zoufalství
Habr evropský                  pocity méněcennosti, mentální únava a pocity pondělního rána
Oves hluchý                       neuspokojení a nedostatek samostatnosti, pochybnosti ohledně                                                       vlastní životní cesty

NEDOSTATEK ZÁJMU O SOUČASNOST
Bílá lesní réva                    fantazírování a lhostejnost, nepozornost, snaha o únik, snílkovství
Zimolez                                               vracení se do minulosti, stesk po domově
Planá růže                          odevzdanost, apatie a rezignace

SMUTEK A ZOUFALSTVÍ
Modřín                                nedostatek sebedůvěry, komplex méněcennosti
Borovice                             pocit viny, sebeobviňování, pocity bezcennosti, přejímání viny za                                                      chyby druhých
Jilm                                      dočasný pocit přemíry odpovědnosti
Kaštan                                 nadměrná úzkost a skleslost
Snědek okoličnatý         všechny formy šoku a smutku – fyzické, duševní a citové
Vrba                                      zášť a hořkost
Dub                                       zoufalství z nedostatku pokroku přes usilovný boj se všemi                                                                  překážkami
Planá jabloň                     pocit nečisté mysli a těla, odpor k sobě samému

PŘEMRŠTĚNÁ PÉČE O BLAHO DRUHÝCH
Čekanka obecná             sobecká panovačnost, sebelítost, touha po pozornosti
Sporýš lékařský               nadměrné zanícení, rozhořčení nespravedlností
Réva vinná                         pocit dominance, nepružnost, nemilosrdnost a touha po moci
Buk                                        nesnášenlivost, arogance a kritičnost k druhým
Oliva                                     vyčerpání po stresu a duševní únavě
Bílý kaštan                         vytrvalé, nechtěné znepokojivé myšlenky, vnitřní spory
Hořčice                                hluboká deprese, stísněnost a melancholie, vše bez zjevného                                                             důvodu
Pupeny kaštanu              pomalé poučení, vytrvalé opakování stejných chyb

OSAMĚLOST
Violka bahenní                 pýcha, rezervovanost, obliba samoty, pocit nadřazenosti
Netýkavka                          netrpělivost a podrážděnost
Vřes                                       pocity přílišných starostí o sebe sama, strach ze samoty,                                                                       neschopnost naslouchat druhým

PŘECITLIVĚLOST
Řepík lékařský                  úzkost a duševní konflikt skrývaný za maskou hrdiny
Zeměžluč                            slabá vůle, neschopnost říci ne, snadno zneužitelný
Ořešák královský             velké změny v životě, přecitlivělost k vnějším vlivům
Cesmína ostrolistá          žárlivost, nenávist, podezřívání

KRIZOVÁ ESENCE
Rescue                                 směs pěti bylin první pomoci pro použití v krizových a šokových                                                         situacích

Text: Brian Inglis a Ruth West: Průvodce alternativní medicínou, nakladatelství Brázda, Praha, 1992